Novinky

ElarScan presented at the library forum in Milan

ElarScan book scanners were presented at the 25th anniversary conference of the Italian library association "Convegno delle Stelline". The pandemic almost led to the cancellation of the Conference and the traditional exhibition "Bibliostar", but the organizers were able to hold the forum in September instead of spring, while maintaining the face-to-face format and a wide program of digital events. Viva Italia!

Cultural artifacts of the Czechia under digital protection ElarScan

In August 2020, two famous cultural centers of the Czech Republic received professional planetary scanners ElarScan A2-KS and began work - the Czech Technical University in Prague and the old Strahov Monastery. New scanners are used to digitize collections of historical documents, rare and valuable artifacts. The first scanning projects will be completed by the end of the year.

ElarScan digitizes Brazilian court documents

The professional scanner ElarScan A2 is involved in the creation of a virtual collection of historical documents in the central state of Brazil. During the year, 1,316 issues of the Journal of Justice were digitized within the walls of the Tocantins State Court.

Цифровые коллекции болгарской библиотеки «Любен Каравелов» создают с помощью нового ЭларСкан

В течение полугода в одной из старейших библиотек Болгарии и ведущем региональном центре по обеспечению доступа к информации и услугам создают фундаментальное собрание электронных книг с помощью планетарного сканера ЭЛАР. ЭларСкан А2-400КС, установленный в Отделе оцифровки «Любен Каравелов» в 2019 году, признан очень удобным для оцифровки как старинных печатных книг и манускриптов, так и современных публикаций.

Эларскан вызвал восхищение специалистов на GITEX-2019 в Дубае

Новый универсальный сканер документов ElarScan A2-600KS был представлен на 39-й выставке GITEX Technology Week в Центре международной торговли Дубая, Объединенные Арабские Эмираты. Итогом встреч на выставке стало подписание ряда партнерских соглашений и контрактов.

World premiere of the new ElarScan universal book scanner at GITEX-2019

New ElarScan A2 all-in one professional planetary document “dream-scanner” is to be presented at GITEX Technology Week, the biggest technology event in the Middle East, North Africa & South Asia on 6-10 October 2019 at the Dubai World Trade Centre. An event not to be missed so visit www.elarscan.com for details and complimentary tickets.

Elarscans slúži študentom popredných univerzít v Českej republike

Masarykova univerzita v Brne je najobľúbenejší univerzitou v Česku. Bola založená v roku 1919 jednou z prvých vyhlášok samostatnej Československej republiky. Knižnica ekonómie a správy fakulty získala v lete 2018 knižničný skenery “ElarScan”, študenti a zamestnanci využívajú nové profesionálne vybavenie pre vlastnú digitalizáciu literatúry, rovnako ako nahrajú svoje vlastné práce a dokumenty na univerzitné servery.

Nový Elarscan dostáva požehnanie od Univerzity Teológie v Melbourne

Zamestnanci knižnice Mannix na Katolíckej teologickej vysokej škole vo východnom Melbourne veľmi oceňujú nový univerzálny skener ElarScan A2, ktorý si všimol jeho univerzálnosť a pohodlie a schopnosť starostlivo skenovať cenné originály. Vo februári 2019 bol ElarScan inštalovaný v priestoroch Špeciálnych zbierok a začal sa používať na digitalizáciu vzácnych kníh, fólií a iných jedinečných materiálov.

ElarScan digitalizuje knihy v Národnej knižnici Bulharska

Bulharská národná knižnica Svätého Cyrila a Metoda pokračujú v digitalizácii vzácnych kníh. Prvá položka digitalizovaná skenerom ElarScan A2 bola slávna “Lovech Four Evanjelia“, ktorú kopíroval Petar Gramatik zo stredu 16. storočia so strieborným krytom z konca 18. storočia.

ElarScan at Brazilian forum of university libraries

Spoločnosť "Scansystem Ltda«, partner spoločnosti ELAR Corp. (Rusko) v Brazílii, predstavila knižný skener Elarscan na konferencii «Národný seminár pre univerzitné knižnice (SNBU)» v Salvadore — Bahia (Brazília).

Thank you, we will contact you soon!

Request callback

* required field

Feedback

* required field
×
whats news