"Planetary over-head book scanner”, or just “the best scanner for everything”?
«... ale aby to bylo jasné pro všechny, definujte ElarScan velmi jednoduše: «je to profesionální bezkontaktní skener knih (či jiných vázaných materiálů) pro archivy/knihovny pro digitalizaci všech typů dokumentů, pro digitální vládní služby, pro vybavení moderních firemních kanceláří a center pro zpracování dokumentů, pro skenování v komunálních a finančních institucích, ve farmaceutických společnostech a pro registrační služby.»
— Marketingové oddělení

Na mnoho věcí stačí to, co používá každý. Ale ne vždy, ne pro všechny účely, a především ne pro profesionály.

Žijeme ve světě stereotypů a masových standardů. Není třeba se ptát, který film je teď nejpopulárnější, jaké kalhoty jsou nejmódnější a jaký model konvice si koupit — to vše je napsáno na každém plotu, webové stránce, televizní obrazovce. To je docela pohodlné: ušetříme čas výběrem modelu žehličky nebo auta: první možnost je již jasná a je možné, že ani není špatná nebo je dokonce dobrá. To samozřejmě platí, pokud hledáte spotrební zboží. Ale takhle to v oblasti profesionálních řešení nebo vybavení nefunguje.

Co je ElarScan?

Každý si uvědomuje, že vestavěné kamery módních iPhonů perfektně stačí na drobnosti u nás doma jako je fotka účtenky nebo seznamu úkolů, ale nejsou vhodné pro rutinní digitalizaci a elektronické ukládání klientových souborů v bance. ElarSkenery jsou «planetární» dokumentové skenery, které jsou designovány pro vázané a další «obtížné» dokumenty: skenování souborů a složek v kanceláři, v administrativních odděleních a centrech pro zpracování dokumentů. Říká se jim také «knižní skenery», «visuté skenery» a dokonce také «fotografické skenery». ElarSkener je stolní zařízení pro pohodlné digitalizování «obtížných» dokumentů nebo předmětů — nemusí jít nutně jen o knihy nebo papíry: mohou to být medaile a mince, vzorky tkanin a látek či některých doplňků, jakékoliv předměty, artefakty atd. Zajišťují důležitou funkci produktivního kontinuálního procesu práce: «vidíte, co skenujete a nemusíte otáčet knihu či dokument vzhůru nohama, abyste otoČili stránku» — na rozdíl od plochých skenerů. ElarSkener okamžitě pořizuje vysoce kvalitní snímky a ukládá soubory ve správném formátu.

Co ještě nabízí?

Vysoký výkon: pro pohodlný provoz musí být doba skenování kratší než čas potřebný pro otočení stránky — ne více než pár sekund. Všestrannost: je zapotřebí velký formát — až A2 (cca 40×60 cm). U ploché mapy nebo výkresu by se mělo použít ploché umístění (plochá kolébka), ale pokud máte složku nebo knihu, která jde špatně otevřít — kolébku je třeba upravit na tvar V s možností nastavitelného úhlu otevření. Pokud potřebujeme vidět vlákna s jemnou strukturou nebo nejmenší detaily muzejního artefaktu či starobylého záznamu — pak postupně přibližujeme obraz dokonce několikrát (!) a to stisknutím jediného tlačítka «macroscan».

Proč tedy «knižní skener»?

Je to historický termín: před kopírovacími stanicemi (jejichž design a princip fungování byl velmi podobný téměř zapomenutým fotografickým zvětšovacím přístrojům, který tiskly fotografie z negativů a diapozitivů) byly používány pro digitalizaci cenných starých knih jako např. Gutenbergovi Bible. Výkonné digitální fotoaparáty neexistovaly a namísto filmu ve fotoaparátech byly v kopírkách používány speciální elektromechanické «digitální skenovací nástavce». Na počátku devadesátých let skenovací nástavce na fotoaparátech již poskytovaly super-vysoké rozlišení 100 megapixelů na jeden snímek a ještě vyšší. Samozřejmě, že první skenovací nástavce potřebovaly několik minut k vytvoření jednoho snímku, takže scéna musela být naprosto statická. Později v devadesátých letech výrobci planetárních skenerů nahradili tyto hybridní fotoaparáty speciálně navrženými «hlavami», které používali pohyblivé lineární fotodetektory. Dramaticky se vyvíjející profesionální matricové fotoaparáty, které dosahují vyššího a vyššího rozlišení za stále dostupnější cenu, nyní znovu dobývají ztracené pozice v oblasti dokumentového skenování. «Knižní skener» ElarScan, která používá moderní chytré fotoaparáty, je tohoto trendu jasným důkazem.

Nejen knihy!

Dnes si však musíme přesně vysvětlit, že «knižní skener» není jen pro knihy a knihovny. Termín «planetární skener» se jeví jako vhodnější, je ale těžší mu porozumět. ElarSkener je také «visutý skener» či «skener s horním fotoaparátem» nebo «zpětný skener» (jako zpětný projektor), objevují se «dokumentové fotoaparáty» a různé druhy «bezkontaktních zařízení pro zachycení snímků»: dnes se dokonce už ani odborníci neorientují v tom, co je co. Dalším problémem je, že digitalizace (obecně) a bezkontaktní ElarSkenery, skenery bez automatických podavačů a ne-ploché skenery, pronikají do dalších a dalších oblastí našich životů — a každé průmyslové odvětví si vytváří svou vlastní novou terminologii! V kancelářích a v muzeích, v knihovnách a v bankách, při zpracovávání katastrálních plánů a při studiu soudních případů — ve všech těchto oblastech odborníci mluví různými jazyky a termíny. Není snadné ani vzájemné porozumění a ani formulace toho, který úkol potřebuje jaký produkt či řešení.

Nelze prostě napsat «ten nejlepší skener»

Nelze prostě napsat «ten nejlepší skener» A samozřejmě ne vždy je ElarScan tím jediným řešením. Vždy existují možnosti. Digitalizační službu si můžete objednat od kvalifikované firmy — kopírovacího centra, servisního střediska či skenovacího centra. Můžete nechat nákupy knižních skenerů na nich a tyto firmy Vám poskytnou hotové naskenované kopie, elektronické zdroje, sbírky a výběry připravené k použití bez vytváření si vlastního interního skenovacího servisu. Není-li digitalizační úloha vysoce důležitá — žádná osobní data nebo autorská práva — můžete dokonce zkusit studenty s foťáky smartphonů — a uvidíte, co se stane (to se však nedoporučuje). Jako finální možnost můžete třeba onemocnět, úplně na projekt zapomenout nebo třeba skončit v práci nadobro, ale tyto řešení se také tak úplně nedoporučují. Pokud však skutečně potřebujete skenovat svázané nebo obtížné dokumenty, pravděpodobně bude ElarScan nejvšestrannějším a nejvhodnějším špičkovým řešením — je poměrně levný a stále více se všude využívá. Kontaktujte nás a my Vám všechno osobně ukážeme a lépe vysvětlíme.


Thank you, we will contact you soon!

Žádost o zpětné volání

* required field

Napište nám/zpětná vazba

* required field
×
whats news