Velká prezentace ElarSCAN A2 ve Staré Zagoře

22.12.2017
Velká prezentace ElarSCAN A2 ve Staré Zagoře

Na zasedání zástupců regionu Starozagorski v Bulharsku byl předveden knižní skener ElarSCAN A2. Setkání se zúčastnili odborníci z městských správ, soudních dvorů, regionální knihovny "Zachary Knyazské", Thrácké univerzity, regionálního historického muzea a muzea "Iskra" města Kazanlak.

Akce byla zorganizována partnerem společnosti ELAR v Bulharsku paní Andrianou GEORGIEVOU a knihovnou "Rodina" a podpořena obcí Stara Zagora. Zkušenosti s používáním Elarskenerů byly součástí živé diskuse o výzvách zachování písemného a dokumentového dědictví a poskytování obecních elektronických služeb občanům. Ředitelka knihovny "Rodina" paní Slava DRAGANOVA hovořila o digitalizaci periodik: Elarskener byl používán ke skenování sbírky novin "Duma" (slovo) z let 1926 - 1944 a "Zemia" (země) z let 1929 – 1944.

Elarskenery nejsou užitečné jen pro knihovní sbírky, ale velmi vhodné i pro periodika, knihy, rukopisy, konverzi správní pošty, finanční, účetní, archivní dokumenty a dokonce i pro digitalizaci muzejních objektů.

"Elarskener je univerzální skener, který kromě moderní výkonné optoelektroniky disponuje flexibilní kolébkou, která je vhodná pro umísťování pevně spojených velkých foliantů, plochých listů, map a objektů. Výkonné snímače a vestavěný software poskytují vysoce kvalitní snímky v během sekund," komentovala Andriana GEORGIEVA. Jako výsledek setkání zdůraznila zájem kulturních institucí a správních orgánů o Elarskenery jako o velmi praktické a pokročilé digitalizační nástroje.