Nový Elarscan dostává požehnání od Univerzity Teologie v Melbournu

30.05.2019
Nový Elarscan dostává požehnání od Univerzity Teologie v Melbournu

Zaměstnanci Mannix knihovny na katolicko-teologické univerzitě v jižním Melbournu si velice váží jejich nového univerzálního skeneru ElarScan A2, vyzdvihují jeho všestrannost, pohodlí a schopnost šetrně skenovat cenné originály. V Únoru 2019 byl ElarScan instalován v knihovně do speciální místnosti se sbírkami knih a začal se používat pro digitalizaci vzácných knih, folií a dalších unikátních materiálů.

„Pracovníci knihovny byli velice nadšeni z našeho nového ElarScan A2 skeneru,“ říká paní Kerrie Burn, manažerka Mannix knihovny, — skener se stal pýchou v naší nové speciální místnosti se sbírkami, která byla oficiálně spuštěna v Únoru 2019. Před pár lety se knihovna soustředila na rozvoj jejích speciálních kolekcí. Potřebovali jsme je digitalizovat, aby byly se daly tyto materiály lépe předvádět a zajistit to, aby byly přístupnější pro potencionální výzkumníky. Naše stará technologie byla přijatelná pro skenování obecných dokumentů, ale nebyla vhodná pro použití na vzácné a křehké materiály. Nový skener nám dal možnost digitalizovat mnohem větší předměty, které by před tím digitalizovány být nemohly.

Nyní jsme schopní skenovat mnoho různých typů předmětů, od vzácných knih až po starožitné mince. Jednou z našich oblíbených funkcí je perspektivní korekce, která nám umožňuje skenovat i úzce svázané starší knihy, otevřením pouze do 90 stupňů. Jsme také rádi, že má skener vestavěnou OCR funkcionalitu“ — říká Kerrie.

Od roku 2017 se ElarScan — univerzální planetární skenery (www.elarscan.com.au) v Austrálii a na Novém Zélandě prezentoval jako Inotec Pty Ltd (inotec.com.au), vysoce hodnocená společnost s velkou reputací v okruhu skenovacích profesionálů. Společnost poskytovala instalaci skenerů na místech, organizovaná školení zaměstnanců, technickou podporu a konzultace.

„Než jsme se rozhodli zařízení koupit, viděli jsme mnoho rozdílných skenerů demonstrovaných v jiných institucích. Mnoho z těchto zařízení bylo mimo naší cenovou kategorii, ale zjistili jsme, že ElarScan nabízí všechny funkce, které vyžadujeme za cenu, kterou si můžeme dovolit.“ — komentuje Kerrie.“ Stále experimentujeme se všemi funkcemi skeneru a rozhodujeme, které z projektů budou prioritní. Pořízení skeneru bylo nezbytností pro naše další digitalizační projekty na University of Divinity. Jsme velice štastní s koupí a díváme se do budoucnosti na všechny digitalizační projekty, se kterými se naše instituce setká.“ — dodala Kerrie.

Univerzita Teologie (divinity.edu.au), založená v roce 1910, dnes tvoří jedenáct teologických vysokých škol představujících osm křesťanských denominací. Je to nejstarší konsorcium udělování ekumenických titulů na světě. Každá vysoká škola univerzity je jedinečná vzdělávací komunita a je podporována širokou škálou církví a náboženských řádů, které společně využívají univerzitu jako celek.

Knihovna Mannix (www.mannix.org.au) podporuje vzdělávání a výzkum na Katolické teologické fakultě a širší univerzitě v oblasti biblických studií, teologie, filozofie, církevních dějin, pastoračních studií a řady příbuzných disciplín, s důrazem na katolickou tradici. Knihovna poskytuje přístup k více než 130 000 tiskovým a 150 000 elektronickým knihám a svazkům časopisů.

Mannix Library