ElarScan excites visitors at GITEX-2019 in Dubai
 World premiere of the new ElarScan universal book scanner at GITEX-2019
ElarScan slouží studentům předních univerzit v České republice
Nový Elarscan dostává požehnání od Univerzity Teologie v Melbournu
ElarScan může digitalizovat knihy v Národní knihovně Bulharska
ElarScan na brazilském fóru univerzitních knihoven
ElarScan v Jižní Americe
Knižní skenery Elarscan — na univerzitách v Kazachstánu
Velká prezentace ElarSCAN A2 ve Staré Zagoře