Повече от 350 ElarScan скенери са доставени от стартирането на производството през 2015 г. на 4 континента. Библиотеки, университети, центрове за сканиране и обработка, правителствени агенции и корпоративни офиси признават Elarscan като интелигентна, удобна и изгодна машина с богати професионални сканове и вграден софтуер за последваща обработка на изображенията.

Изберете Вашият отрасъл и вижте видео за ключовите функционалности и приложения на ElarScan.

Thank you, we will contact you soon!

Заявете обаждане

* задължително поле

Обратна връзка

* задължително поле
×
whats news