Националният Архив на Република Адигея започва да дигитализира.

01.06.2018
Националният Архив на Република Адигея започва да дигитализира.

В Република Адигея започна преминаването към цифров вид: Корпорация Елар достави на институцията планетарен скенер ElarSСAN A2-400 и оптично устройство за електронен архив.

Според зам. директорът на архива г-жа Сузана ХАЦУКОВА, досега институцията не е работила за превръщането на научно-референтната система и документите на архивният фонд в електронна форма. Днес, дигитализацията позволява на архивите ефективно решаване на проблема за опазване на оригиналните документи на хартиен носител чрез създаване на електронен архив за достъп на хората до информацията. «Ние вече закупихме оборудване и започнахме сканирането на инвентара на енорийските регистри. Имаме много работа» — казва Сузана.