Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ дигитализират на ЕларСкан

19.07.2018
Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“ дигитализират на ЕларСкан

В Националната библиотека на България започнаха да дигитализират с помощта на универсалния скенер за книги ElarScan A2 от началото на 2017 г. Първитe тестове на новото устройство бяха с Ловчанското Четириевангелие на Петър Граматик от средата на 16 век, със сребърна подвързия от 18 век.

В Националната библиотека «Св. Св. Кирил и Методий» — цифровизацията на документите започва през 2013 г., като за целта се създава специално звено, оборудване с професионална техника за сканиране. Днес в дигиталната колекция на библиотеката са славянски, български, гръцки, персийски ръкописи, старопечатни книги и мн. др. Новото устройство за преобразуване на книги и документи в цифров вид, ElarScan A2, е инсталирано в Специализирана Читалня № 1 «проф. Марин Дринов» на Националната библиотека. Институцията тества скенерa и за извършване на услуги за читателите и ElarScan A2 се справи перфектно с тази задача. Скенерът се използва за цифровизирането на документи за отдел «Ръкописи и старопечатни книги», «Ориенталски сбирки» и «Български исторически архив», както и за услуги за читателите и административни нужди на библиотеката.

Според директора на библиотеката доц. Красимира Александрова скенерът е много подходящ и много удобен както за дигитализиране на сложни документи, като редки и ценни издания, така и за сканиране на съвременни публикации

Книги Национальной библиотеки святых Кирилла и Мефодия оцифровывает ЭларСкан А2 «Вече заснехме с помощта на новото оборудване 41 742. кадъра, от тях 8 491 са на отдел „Ориенталски сбирки“, 21 394 са към Читалня № 1 и отдел „Ръкописи и старопечатни книги“, и 11 857 — към Български исторически архив“. Сред тези кадри са различни по вид каталози, справочници, липсващи документи, набавени чрез междубиблиотечно заемане, документални масиви по проекти, читателски поръчки, документи за служебна употреба, документи от Ф. 849 Тодор Боров за бъдещо публикуване в дигиталната библиотека,персийски ръкописи, старопечатни книги, служебни картотеки (например картотеката на турските ръкописи на Проф. Борис Недков, и мн. др.), обзорите на архивните фондове и описа на сбирката » Портрети и снимки" на «Български Исторически Архив», поредицата «Турски извори за българската история» и много други документи и обекти с национално значение. Цифровите копия на част от документите са достъпни през Интернет, други помагат на читателите за ориентирането в нашите фондове" — разказва Габриела Ангелова — архивист в Националната библиотека. — Нашите планове са скенерът да продължава да се използва със същият интензитет. Предстои ни много работа — каза доц. Красимира Александрова.

ЭларСкан А2 (www.elarscan.bg) — новият скенер произведен от Корпорация ЭЛАР, Русия. Скенерът е снабден с универсална адаптивна везна за подвързани и листови документи, книги и архивни материали. Режимите за автоматичен фокус и макрос, поточното сканиране и обработка на изображения осигуряват висока скорост на обработката на документи, удобство и високо качество дори със специални оригинали — релефни и отразяващи светлината документи. «ЕларСкан в Националната библиотека на България е в окомплектовка с V-образно стъкло за изправяне на страниците, което е особено полезно за сканиране на стари книги — каза представителят на ЭЛАР в България Андриана Георгиева — Това, в комбинация с другите възможности на скенера осигурява на служителите удобна и висококачествена обработка на голямо разнообразие от материали. »