World premiere of the new ElarScan universal book scanner at GITEX-2019
Elarscans serve students of leading university in Czech Republic
Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“ дигитализират на ЕларСкан
Националният Архив на Република Адигея започва да дигитализира.
ElarScan A2 на форума на университетските библиотеки в Бразилия
ElarScan ще автоматизира австралийските библиотеки
ElarScan в Южна Америка
Скенери за книги Elarscan — в университетите в Казахстан
Голяма представяне ЕларСКАН А2 в Стара Загора
Редки книги ще бъдат дигитализирани със скенер за книги Еларскан

1 2 3