Elarscan na brazilském fóru univerzitních knihoven
Elarscan v Jižní Americe
Knižní skenery Elarscan — na univerzitách v Kazachstánu
Velká prezentace ElarSCAN A2 ve Staré Zagoře