ElarScan může digitalizovat knihy v Národní knihovně Bulharska
ElarScan na brazilském fóru univerzitních knihoven
ElarScan v Jižní Americe
Knižní skenery Elarscan — na univerzitách v Kazachstánu
Velká prezentace ElarSCAN A2 ve Staré Zagoře