Национална библиотека  „Св. св. Кирил и Методий“ дигитализират на ЕларСкан
Националният Архив на Република Адигея започва да дигитализира.
ElarScan A2 на форума на университетските библиотеки в Бразилия
ElarScan ще автоматизира австралийските библиотеки
ElarScan в Южна Америка
Скенери за книги Elarscan — в университетите в Казахстан
Голяма представяне ЕларСКАН А2 в Стара Загора
Редки книги ще бъдат дигитализирани със скенер за книги Еларскан
Актуализираният модел на Еларскан скенер за книги, беше представен по време на годишната конференция ЛИБКОМ'2017 г.
ЕларСКАН А2-400 ще работи за дигитализация на колекциите на музей Коми-Пермяцкий

1 2 3